Teoria fal Elliota

Teoria fal Elliotta. W praktyce i w teorii

Ralph Elliott sformułował teorię falowania, zgodnie z którą da się przewidywać rozwój sytuacji ma rynku. Teoria fal ma umożliwiać również prognozowanie punktów zwrotnych.

Giełda

Teoria Dowa

Charles Henry Dow sformułował po raz pierwszy pojęcie trendu oraz jego główne typy i fazy. Teoria Dowa to zestaw kilku tez, które są wykorzystywane w klasycznej analizie technicznej.

Liczby Fibonacciego - spirala logarytmiczna

Giełda

Ciąg Fibonacciego (liczby i złota proporcja)

Ciąg Fibonacciego, to liczby ułożone według jednej prostej zasady. Występujące pomiędzy nimi zależności, mają swoje zastosowanie w analizie technicznej wykorzystywanej na współczesnych rynkach kapitałowych. Sprawdź czym jest złoty podział i złota proporcja!

Analiza techniczna a analiza fundamentalna

Giełda

Różnice pomiędzy analizą techniczną a fundamentalną

Analiza techniczna i analiza fundamentalna, to dwie podstawowe techniki badania i prognozowania cen na rynkach finansowych. W tym artykule dowiesz się, jakie są podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami.

Analiza fundamentalna

Giełda

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna to badanie kondycji ekonomicznej danej spółki, dzięki któremu można wycenić jej wartość. Jest to jedna z podstawowych technik analizy, stosowanych na rynkach kapitałowych.

Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe

Giełda

Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe

Rynek kapitałowy, to jeden z podstawowych rynków funkcjonujących w każdej gospodarce. Zawierane są na nim transakcje, które polegają na zamianie pieniądza na instrument finansowy, instrumentu finansowego na pieniądze bądź jednego instrumentu finansowego na inny.

Analiza techniczna

Giełda

Analiza techniczna

Analiza techniczna to prognozowanie przyszłych cen papierów wartościowych na podstawie zachowań rynku w przeszłości. W analizie tej bazuje się przede wszystkim na wykresach dotychczasowych cen.